Vi har faste tider for inn og utlevering, disse er:

kl 08.00

kl 10-11 ( anbefaler og komme kl 10 om mulig ) 

kl 17-18 ( anbefaler og komme kl 17 om mulig ) 

kl 21.00

Dette er kun etter avtale!

Vi tar forebehold om endring av tider.